Download now

Läsaapp för dyslexi: #1 betygsatt

150k+ 5-stjärniga recensioner
5/5

Lyssna enkelt igenom dokument, artiklar, PDF-filer, e-postmeddelanden eller något annat du läser med vår branschledande text-till-tal-läsare.

Sir Richard Branson

Speechify is absolutely brilliant. Growing up with dyslexia this would have made a big difference. I’m so glad to have it today.

Sir Richard Branson

Dyslexi är den vanligaste inlärningssvårigheten i världen. Läs mer om den bästa läsappen för att hjälpa dyslektiker.

Table of Contents

Dyslexi är den vanligaste inlärningssvårigheten i världen. Den påverkar ofta läsförmågan och språkkunskaperna. Forskare uppskattar att mer än 40 miljoner människor i USA är dyslektiker, men endast cirka 2 miljoner av dessa människor har fått en dyslexidiagnos. Och cirka 30 % av dem som fått diagnosen dyslexi har också någon grad av ADHD.

Dyslexi drabbar både män och kvinnor lika mycket samt alla socioekonomiska klasser och etniciteter. Den påverkar inte en persons IQ. Några av världens mest briljanta människor, däribland Albert Einstein, är dyslektiker.

Varje elev med dyslexi är unik

Du kan inte sätta alla elever med dyslexi i en låda. Var och en av dem är unik. De har sina egna personliga kamper som inte bara bygger på deras neurologiska sammansättning utan även på fysiologiska skillnader och till och med personens bakgrund.

Läsare med svårigheter är inte alla dyslektiker. En del kan ha ADHD, en del kan vara på autismspektrumet, medan andra kan falla in i andra kategorier av inlärning med särskilda behov.

Vissa kan ha svårt med läsförståelse och andra kan ha svårt att behålla läsningen. Vissa elever kan tycka att engelskundervisningen är svår medan andra har problem med matematik.

Man kan inte titta på funktionsnedsättningen. Man måste titta på personen. Och det är viktigt att komma ihåg att bakom dyslexin, bakom inlärningssvårigheterna, finns en tänkande, kännande människa med känslor. De har behov och önskemål. De ser på sig själva och jämför sig ofta med andra i sin omgivning. Om de inte håller måttet kan de bli missmodiga.

Samtidigt som man bör ta itu med dyslexin bör man också ta itu med den känslomässiga människan bakom och tillgodose dessa behov också.

Utmaningar med dyslexi

Personer med dyslexi står inför flera utmaningar. Medan läsning och skrivning är två av de vanligaste, kan de också ha svårt att bearbeta tal.

Läsförståelse och bibehållande av läsning är två av de vanligaste utmaningarna, ofta på grund av att den dyslektiska hjärnan har svårt att lära sig synord, att urskilja ord på en sida och att förväxla bokstäver eller siffror. Detta kan göra läsningen långsam och svår.

Dyslektiker kämpar ofta också med många typer av organisatoriska problem, t.ex. nya ord, förkortningar, att hitta ord, nya vägar till arbetet/skolan, tidshantering, osammanhängande eller rörig skrift, orduttal, navigering i nya byggnaders utformning, formulär, skrivhastighet, läshastighet, ifyllande av obekanta papper och omvänd bokstavs- eller sifferföljd.

Dessa svårigheter kan ofta leda till psykiska problem som låg självkänsla, depression och ångest. Många gånger får den dyslektiska eleven höra att han eller hon inte anstränger sig tillräckligt – vilket oftast inte alls är fallet – men detta är nedslående för honom eller henne och han eller hon drar sig undan från vänner, familj och skola. De kommer helt enkelt att sluta försöka.

Den dyslektiska vuxna blir frustrerad och försöker inte ens gå på college eller universitet, vilket innebär att de aldrig når sin fulla potential. När de får rätt stöd och hjälp kan det sätta dem på rätt väg för att lyckas och trivas.

Varför är appar fördelaktiga för dyslektiker?

Det finns ett antal skriv-, läs- och talappar som är mycket fördelaktiga för dyslektiker. Anledningen till detta är att informationen finns på en skärm, ofta är progressionen anpassningsbar till användaren och belöningen är omedelbar.

De flesta apparna kan också anpassas för att möta inlärarens unika behov. Informationen är aktiv och inte statisk, vilket tränar hjärnan och de kognitiva förmågorna så att hjärnan hålls engagerad, vilket främjar inlärningen.

Speechify: Den bästa appen för dyslektiska läsare!

Speechify är den främsta appen för text-till-tal som hjälper dyslektiker samt personer med ADHD, autism och andra inlärningssvårigheter.

Du kan lyssna på dina dokument, PDF-filer, artiklar, e-post, webbsidor eller vad du än vill läsa som är i elektronisk form kan Speechify göra det möjligt. Läs medan du gör hushållsarbete, trädgårdsarbete eller andra uppgifter, eller läs med hjälp av markeringsfunktionerna och förbättra din förståelse och behållning.

Oavsett dina läsbehov kan Speechify hjälpa dig. Men om du inte är övertygad är här några av appens ovärderliga fördelar.

Hjälper till att utveckla läsvänligheten

Speechify hjälper eleverna att utveckla läsflyt genom att omvandla text till tal. De kan läsa e-post, webbsidor, PDF-filer, e-böcker med mera.

När de använder appen läser den för dem med en naturlig röst. Användarna kan aktivera markeringsfunktionen så att den markerar texten medan den läser så att användaren kan följa med. Detta hjälper dem att lära sig bokstavsljud och lära sig synord så att de kan förbättra sin läsförmåga medan appen läser för dem.

Förbättrad förståelse

Speechify hjälper till att förbättra läsförståelsen eftersom den läser upp texten för användaren medan de läser. Detta ger dem både visuell och auditiv stimulans samtidigt, vilket stöder en bättre förståelse av materialet de läser.

Läsförståelse är så viktigt för att lyckas både professionellt och akademiskt. Det mesta av det material som barn lär sig i skolan bygger på läsning. Man måste kunna läsa för att kunna vara självständig. Analfabetism har en allvarlig negativ inverkan på en persons framgång i livet.

Att lära sig läsa är befriande. Att hjälpa någon att lära sig läsa är en av de största gåvor du kan ge dem. När du sätter Speechify-appen i händerna på någon som kämpar med dyslexi eller någon annan inlärningssvårighet som påverkar läsförmågan, ger du dem en nyckel för att bli befriade från analfabetismens fängelse.

Förbättrad motivation för att läsa

När en person bättre kan förstå vad han eller hon läser vill han eller hon läsa mer. När de börjar se alla dörrar som läsningen öppnar vill de ha mer och mer av den.

Speechify hjälper till att öka läsförståelsen, vilket i sin tur hjälper dem att förbättra sin motivation för att läsa. De kan följa med och läsa tillsammans med texten, eller så kan de röra sig medan de lyssnar på texten som läses för dem. Den här flexibiliteten tvingar inte eleverna in i en viss box, vilket tvingar dem att bara läsa medan texten läses – eller ännu värre, att kämpa för att läsa texten utan hjälp.

En färdighet är mycket svårare att behärska när man kämpar med den. Och när en person kämpar med den är han eller hon mycket mindre motiverad att försöka behärska den. Speechify leder inläraren till materialet och låter honom eller henne bestämma tonen och takten för inlärningen. Detta resulterar i livslånga inlärare och många som älskar att läsa. Allt ligger i presentationen och hur man närmar sig eleven för att locka honom eller henne att lära sig.

Nästa steg: Kolla in Speechify

Om du eller någon du älskar kämpar med dyslexi eller någon annan inlärningssvårighet som påverkar läsningen måste du kolla in Speechify.

Du har inte råd att låta bli.

Vår app är kompatibel med de flesta operativsystem och de flesta digitala enheter samt de flesta webbläsare.

Du kan anpassa appen så att den passar dina inlärningsbehov, oavsett om du vill ha en snabb talare som du bara vill lyssna på det som läses, eller om du vill ha en långsammare talare och du kan följa med.

Kolla in Speechify gratis idag och se vilken spelförändring det kan vara när det gäller läsförmåga, förståelse och bibehållande.

Ge dig själv och dina nära och kära en möjlighet att läsa och förbättra läsförmågan.

Vanliga frågor

Vilka är de bästa apparna för dyslexi?

Det finns många dyslexiaappar som finns i appbutiken Google Play för Android-operativsystem inklusive smartphones och Android-enheter. De finns också i Apples app store för ios inklusive iPad och iPhone samt andra digitala enheter. Några av de bästa utbildningsapparna är bland annat:

  • Montessori Words – Den hjälper barn att utveckla sina fonetiska färdigheter med hjälp av den beprövade Montessori-lärningsmetoden.
  • Writing Wizard – hjälper barn att lära sig att forma bokstäver och ord i tryck medan de talas högt.
  • Dyslexia Quest – Barnet spelar spel för att lära sig olika kognitiva färdigheter som inkluderar fonologisk medvetenhet, arbetsminne, visuellt minne, bearbetningshastighet, sekvenseringsförmåga och auditivt minne.
  • Symplex Spelling Phonics – Detta hjälper barnen att öka sin fonemiska medvetenhet.

Hur kan man hjälpa en dyslektiker att läsa?

Det finns många sätt som du kan hjälpa en dyslektiker att förbättra sin läsförmåga. Att lyssna på ljudböcker kan vara till stor hjälp. De kan också uppmuntras att skriva på en surfplatta eller dator i stället för att försöka skriva för hand. Flashcards är också en stor hjälp och att använda ett bokmärke eller en linjal för att hjälpa läsaren att hålla sig på plats är bra läshjälpmedel. Text till tal är också ett annat effektivt hjälpmedel för läsning.

Hur kan jag göra min dyslektiska text lättare att läsa?

Text-till-tal som erbjuds i gratisprogrammet Speechify tar texten och talar den till användaren. Det är ett hjälpmedel som är utformat för att läsa upp texten högt så att användaren kan bearbeta den mer effektivt och/eller röra sig under läsningen. Den finns tillgänglig via Play Store och iTunes.

Vad kan jag göra åt dyslexi?

Dyslexi är vanligtvis en livslång inlärningssvårighet, men dyslektiska barn, dyslektiska studenter och dyslektiska vuxna kan lära sig färdigheter som kan hjälpa dem att anpassa sig så att de kan fungera ganska bra.

Att justera bakgrundsfärgen på en skärm kan bidra till att förbättra kontrasten vilket gör texten lättare att läsa.

Vad är det bästa sättet att hjälpa en dyslektiker att läsa?

Appar som hjälper till med läsning, till exempel Ghotit Real Writer, Omoguru, olika frågesporter som hjälper till att förbättra läs- och skrivförmågan och arbetsblad kan hjälpa till. Hemundervisare kan utforska Orton-Gillingham-läroplanen.

Take the dyslexia quiz and get an instant score. See if you are dyslexic or not.

Listen and share everything on the go with our Soundbites. Try it for yourself.