Download now

ต้องจัดอันดับโปรแกรมการอ่านสำหรับ #1:

รีวิว 150k+ 5 ดาว
5/5

Speechify คือโปรแกรมอ่านหน้าจออันดับ 1 ของโลก ฟังหนังสือ เอกสาร บทความ PDF อีเมลได้เร็วขึ้น

Sir Richard Branson

“Speechify นั้นยอดเยี่ยมมาก การเติบโตขึ้นมาพร้อมกับดิสเล็กเซีย สิ่งนี้จะสร้างความแตกต่างอย่างมาก ดีใจจังที่มีวันนี้”

ริชาร์ด แบรนสัน

Dyslexia เป็น ความ พิการ ใน การ เรียนรู้ มาก ที่สุด ทั่ว โลก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปการอ่านยอดนิยมที่จะช่วยเหลือผู้อ่าน dyslexia

Table of Contents

Dyslexia เป็น ความ พิการ ใน การ เรียนรู้ มาก ที่สุด ทั่ว โลก มัน มัก จะ ส่ง ผลกระทบ ต่อ ทักษะ การ อ่าน และ ทักษะ ภาษา นัก วิจัย ประมาณการ ว่า คน ใน สหรัฐ ฯ กว่า 40 ล้าน คน เป็น โรค dyslexia แต่ มี ประชากร เพียง 2 ล้าน คน เท่านั้น ที่ ได้รับ การ วินิจฉัย โรค Dyslexia ถ้า 30 เปอร์เซ็นต์ ของ พวก ที่ ได้รับ การ วินิจฉัย ว่า เป็น โรค dyslexia ก็ ต้อง มี ระดับ เอดีดี เหมือนกัน

โรค Dyslexia มี ผลกระทบ ต่อ ทั้ง ชาย และ หญิง เช่น เดียว กัน รวม ทั้ง วิชา เศรษฐกิจ สังคม และ เชื้อชาติ มัน ไม่ ได้ ส่ง ผลกระทบ ต่อ ไอคิว ของ คน คน ที่ ฉลาด ที่สุด บาง คน ใน โลก รวม ถึง อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เป็น โรค dyslexia

เรียนรู้ทุกคนที่เป็น dyslexia มีลักษณะเฉพาะ

คุณ ไม่ สามารถ ใส่ ผู้เรียน โรค dyslexia ทั้งหมด ใน กล่อง แต่ละอัน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พวก เขา มี ความ พยายาม ของ ตัวเอง ที่ ไม่ เพียงแต่ การ แต่ง หน้า ทาง ประสาทวิทยา ของ เขา เท่านั้น แต่ ยัง มี ความ ต่าง ทาง กายภาพ และ แม้ แต่ พื้นฐาน ของ คน ๆนั้น

เครื่องอ่านที่กำลังดิ้นรนไม่ได้เป็น dyslexia ทั้งหมด บาง คน อาจ เป็น อันตราย บาง คน อาจ เป็น ออทิซึม ใน ขณะ ที่ บาง คน อาจ ตก อยู่ ใน หมวด การ เรียนรู้ ที่ พิเศษ อื่น ๆ

บางคนอาจต้องพยายามที่จะอ่านความเข้าใจและบางคนอาจมีปัญหาในการอ่านการยึด นักเรียนบางคนอาจจะพบว่าคลาสภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ยาก ในขณะที่คนอื่นๆมีปัญหากับคณิตศาสตร์

คุณ ไม่ สามารถมอง คน พิการ ได้ คุณต้องมองไปที่คนที่ และ จำเป็น ว่า ข้าง หลัง ความ ผิด ปกติ ใน การ เรียนรู้ คือ การ คิด ความ รู้สึก ที่ มนุษย์ มี ต่อ อารมณ์ พวกเขาต้องการและต้องการ บางครั้ง เราก็มอง ตัวเอง และเปรียบเทียบ ตัวเอง กับ คน อื่น รอบ ๆ ตัวเขา ถ้าพวกเขาไม่วัด พวกเขาจะได้รับการท้อแท้

ขณะ ที่ คุณ ควร จัดการ กับ โรค นี้ คุณ ควรจะ ต้อง พูด ถึง อารมณ์ ของ คน ที่ อยู่ เบื้องหลัง นั้น และ ตอบสนอง ความ ต้องการ นั้น ด้วย

อุปสรรคของดิสเล็กเซีย

ผู้คนที่เผชิญกับความท้าทายหลายอย่าง ในขณะที่การอ่านและการเขียนเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดสองเรื่อง สามารถดิ้นรนด้วยการแปรงภาษาได้

การอ่านความเข้าใจและการยึดนั้น สองอย่างที่เป็นความท้าทายทั่วๆ ไป เพราะสมองของคนเรามักจะมีปัญหาเรื่องการเรียนรู้สายตาซึ่งกำหนดให้เรารู้คำบางคำ มันจะทำให้การอ่านช้าและยาก

บุคคลทั่วไปแบบ Dyslexic ยังมักจะพยายามดิ้นรนกับปัญหาขององค์กรหลายประเภทเช่น คำย่อ การหาคำ หาคำ เส้นทางใหม่ไปยังงาน/โรงเรียน การจัดการเวลา การออกเสียงที่ไม่สอดคล้องกัน การออกเสียง รูปแบบการเขียน ความเร็วในการอ่าน เอกสารที่ไม่คุ้นเคย แลง แลำดับจด

การดิ้นรนเหล่านี้มักจะนำไปสู่ปัญหาทางจิตใจ เช่น ความมั่นใจตัวเองต่ำ ซึมเศร้า และความกังวล หลายๆ ครั้ง นักเรียนที่ขาดความเห็นจะบอกว่า ตัวเองไม่ได้พยายามมากพอ ซึ่งปกติแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นทุกคน แต่นี่เป็นการหย่อนยานและจะขอถอนตัวจากเพื่อน ครอบครัว โรงเรียน พวกเขาจะเลิกพยายาม

ผู้ใหญ่ที่บกพร่องทางการจะรู้สึกท้อแท้ และไม่แม้แต่จะพยายามเรียนต่อมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงศักยภาพอย่างเต็มที่ได้ เมื่อพวกเขาได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม และช่วยให้พวกเขาเดินหน้าต่อไปได้อย่างถูกต้อง เพื่อประสบความสำเร็จและประสบความสำเร็จ

เหตุใดแอปจึงเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโรค dyslexia

มันมีโปรแกรมการเขียน การอ่าน และการพูดบางโปรแกรมที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียน dyslexic หลายคน เหตุผล ของ เหตุผล นี้ ก็ เพราะ ข้อมูล มัก อยู่ บน หน้า จอ บ่อย ครั้ง ที่ ความ คืบหน้า มัก จะ ถูก ปรับเปลี่ยน ให้ เหมาะกับ ผู้ ใช้ และ รางวัล ก็จะ ถูก ตอบ รับทันที

แอปส่วนใหญ่สามารถกำหนดเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของผู้เรียนได้ ข่าวสาร เหล่า นี้ ทำ งาน พร้อม ไม่ ยึดติด และ ไม่ หยุดนิ่ง ที่จะ ใช้ สมอง และ ความสามารถ ใน การ เรียนรู้ เพื่อ ขัดขวาง ความ คิด ที่ เอื้อ ต่อ การ เรียนรู้

ระบุ: โปรแกรมปรับไปยังสำหรับโปรแกรมอ่าน dyslexia!

ระบุเป็นอันดับหนึ่งแอพสำหรับการแปลงข้อความเป็นคำพูด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เรียนรู้โดยไม่จำกัดสำหรับ ADHD ออทิซึม และความบกพร่องในการเรียนรู้อื่นๆ ได้

คุณสามารถฟังเอกสาร ไฟล์ PDF บทความ อีเมล เว็บเพจ หรือสิ่งที่คุณต้องการอ่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การระบุสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ อ่านในขณะที่คุณทำงานบ้าน การทำงานหลังบ้าน หรืองานอื่นๆ หรืออ่านให้พร้อมกับฟีเจอร์ที่ไฮไลต์และปรับปรุงความเข้าใจและการเก็บข้อมูลของคุณ

ไม่ว่าคุณจะต้องอ่านหนังสืออะไร คุณก็จะสามารถช่วยได้ ต่อไปนี้ เป็นผลประโยชน์จากประโยชน์ต่างๆ ของแอปนี้

ช่วยพัฒนาคลื่นความถี่ในการอ่าน

ระบุช่วยให้ผู้เรียนรู้พัฒนาความสม่ำเสมอของการอ่านโดยเปลี่ยนข้อความให้เป็นคำพูด พวกเขาสามารถอ่านอีเมล เว็บเพจ ไฟล์ PDF บันทึก และอื่นๆ อีกมากมาย

เมื่อพวกเขาใช้แอพ มันจะอ่านให้พวกเขาฟังในเสียงธรรมชาติ ผู้ใช้สามารถเปิดฟีเจอร์การเน้นข้อความเพื่อเน้นข้อความขณะอ่านเพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามได้ สิ่งนี้จะช่วยให้บุคคลเรียนรู้เสียงจดหมายและเรียนรู้คำต่างๆ ในการมองเห็น เพื่อช่วยให้เด็กๆ สามารถปรับปรุงทักษะการอ่านให้ดีขึ้นได้ขณะที่แอปแสดงข้อความ

ความเข้าใจที่ดีขึ้น

ระบุวิธีที่ช่วยปรับปรุงความเข้าใจในการอ่าน เนื่องจากจะอ่านข้อความให้กับผู้ใช้เมื่อพวกเขากำลังอ่าน ส่วนนี่จะทำให้ทั้งภาพและการกระตุ้นด้วยเสียง พร้อมกันสนับสนุนการทำความเข้าใจวัสดุที่พวกเขากำลังอ่านดีขึ้น

ความเข้าใจในการอ่านเป็นสิ่งสำคัญมาก ต่อความสำเร็จทั้งทางวิชาการและวิชาการ เนื้อหา ส่วน ใหญ่ ที่ เด็ก ๆ เรียน รู้ ใน โรง เรียน ก็ ขึ้น อยู่ กับ การ อ่าน คุณจะต้องสามารถอ่านหนังสือเพื่อเป็นอิสระ การ ไม่ รู้ หนังสือ มี ผลกระทบ เชิง ลบ อย่างมาก ต่อ ความ สำเร็จ ของ ชีวิต

การ เรียนรู้ ที่จะ อ่าน มัน ช่าง อิสระ การช่วยให้คนเรียนรู้การอ่าน เป็นหนึ่งในของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถให้พวกเขาได้ เมื่อคุณใส่แอพสเปค ในมือของคนที่ต่อสู้กับโรค dyslexia หรือความบกพร่องในการเรียนรู้อื่นๆ ที่จะส่งผลต่อทักษะการอ่าน

การปรับปรุงในการอ่าน

เมื่อ ดี ขึ้น สามารถ เข้าใจ สิ่งที่ อ่าน ออก เขา จะ อยาก อ่าน มากขึ้น เมื่อ พวก เขา เริ่ม เห็น ประตู ทุก บาน ที่ ใช้ อ่าน เปิด อ่าน เข้า พวก เขา จะ อยากได้ มัน มาก ขึ้น ๆ เรื่อย ๆ

ระบุตัวเลือกนี้จะช่วยเพิ่มความเข้าใจในการอ่าน ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการอ่าน พวกเขาสามารถตามติด อ่านข้อความต่างๆ หรือย้ายไปตามที่ฟัง ข้อความที่ถูกอ่านให้พวกเขาได้ ความยืดหยุ่นนี้จะไม่บังคับให้ผู้เรียนรู้เข้าไปในกล่องที่เจาะจง บีบให้พวกเขาต้องอ่านเฉพาะเมื่อข้อความถูกอ่าน หรือแย่กว่านั้น ให้พยายามอ่านข้อความที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ

เป็นทักษะที่ยากที่จะเชี่ยวชาญมาก เมื่อเธอต้องต่อสู้กับมัน เมื่อ คน ๆ หนึ่ง ได้ ต่อสู้ กับ มัน เขา ก็จะ ไม่ มี แรงจูงใจ ใด ๆ ที่ จะ เรียนรู้ มัน ระบุให้ผู้เรียนนำไปสู่บรรดาข้อมูล และให้นักเรียนตั้งระบบและพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ นี่ เป็น ผลลัพธ์ ของ นัก เรียนรู้ ตลอด ชีวิต และ ผู้ ที่ รัก การ อ่าน มัน เป็น ทั้งหมด ใน การนำเสนอ และ วิธี ที่ นัก เรียน ถูก เข้าใจ ให้ ดึงดูด ให้ พวก เขา เรียนรู้

ขั้นตอนถัดไป: ระบุ

ถ้า คุณ หรือ คน ที่ คุณ รัก ต้อง ต่อสู้ กับ โรค นี้ หรือ ความ พิการ ทาง การ เรียนรู้ อื่น ๆ ที่จะ ส่ง ผลกระทบ ต่อ การ อ่าน คุณ ต้อง ไป ตรวจสอบ ข้อความ ชี้ ขาด

คุณไม่สามารถที่จะไม่.

แอพของเราเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่และอุปกรณ์ดิจิตอลส่วนใหญ่รวมถึงบราวเซอร์ส่วนใหญ่

คุณสามารถกำหนดแอพเพื่อให้เหมาะกับความต้องการด้านการเรียนรู้ของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการให้ผู้บรรยายที่เร็วที่สุดเท่าที่คุณต้องการฟังสิ่งที่กำลังอ่านอยู่ หรือคุณต้องการให้ผู้บรรยายช้าลงและคุณสามารถติดตามได้ไปด้วย

ตรวจสอบรายละเอียดแบบฟรีวันนี้ และดูว่าเกมมีอะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการอ่านทักษะ ความเข้าใจ และการเก็บข้อมูล

ให้ พลัง แก่ ตัว คุณ เอง และ ให้ อำนาจ แก่ คน ที่ คุณ รัก ด้วย ของขวัญ ใน การ อ่าน และ ปรับปรุง ทักษะ การ อ่าน

FAQ

อะไรคือแอปที่ดีที่สุดสำหรับ dyslexia

มีแอป Dyslexia หลายแอปที่พร้อมใช้งานใน Google Play Store สำหรับระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งรวมถึงสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ Android นอกจากนี้ยังอยู่ใน Apple App Store สำหรับ ios รวมถึง iPad และ iPhone รวมถึงอุปกรณ์ดิจิทัลอื่นๆ แอพบางอันดับทางการศึกษาระดับโดยรวมถึง:

  • คำ Montessori – สิ่งนี้ช่วยให้เด็กๆ พัฒนาทักษะทางโทรศัพท์โดยใช้วิธีการเรียนรู้ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วของมอนเตสซอรี่
  • ตัวช่วยสร้างการเขียน – วิธีนี้จะช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้วิธีการสร้างจดหมายและคำในพิมพ์ ขณะที่พูดออกมาดังๆ
  • Dyslexia Quest – เด็กเล่นเกมเพื่อเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ต่างๆ ที่รวมถึงการตระหนักทางเทคโนโลยี การทำงาน หน่วยความจำทางการแสดงผล ความเร็วในการประมวลผล ทักษะการถอดรหัส และการส่งเสียง
  • วิธีการนี้ช่วยให้เด็กๆ สามารถตระหนักถึงโทรศัพท์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

คุณช่วยอ่านโรค Dyslexia ได้ยังไง?

มี หลาย วิธี ที่ คุณ จะ สามารถ ช่วย คน ที่ ผ่าน โรค ช่วย ปรับปรุง ทักษะ การ อ่าน ของ เขา ฟัง เสียง ใน หนังสือ เสียง จะ ช่วย ให้ มี ประสิทธิภาพ สูงสุด พวก เขา ยัง สามารถ ถูก ส่ง เสริม ให้ พิมพ์ ลง บน แผ่น จารึก หรือ คอมพิวเตอร์ แทนที่จะ พยายาม เขียน ด้วย มือ นะ ครับ แฟลชการ์ดยังช่วยเหลืออย่างมาก ใช้บุ๊กมาร์คหรือไม้บรรทัดเพื่อช่วยให้ผู้อ่านอยู่ในที่ของพวกเขา ช่วยให้การอ่านเป็นไปอย่างดี การแปลงข้อความเป็นคำพูดเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการอ่านที่ถูกต้อง

ฉันจะทำให้อ่านข้อความแบบ dyslexic ได้ง่ายขึ้นได้อย่างไร

การแปลงข้อความเป็นคำพูด ดังที่มีในแอปอิสระ ระบุ จะนำข้อความและพูดกับผู้ใช้ เป็นเทคโนโลยีช่วยเหลือที่ออกแบบมาสำหรับอ่านออกเสียงข้อความดังๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ/หรือเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างอ่าน สามารถใช้งานได้ผ่าน Play Store และ iTunes

ฉันจะทำยังไงกับโรค dyslexia

โรค Dyslexia มัก จะ เป็น ความ พิการ ใน การ เรียนรู้ ตลอด ชีวิต แต่ เด็ก ที่ มี ความบกพร่องทางการ เรียนรู้ และ นัก ศึกษา dyslexia ผู้ ใหญ่ ที่ มี ความบกพร่องทาง การ เรียนรู้ ที่จะ ช่วย ให้ พวก เขา ปรับตัว ได้ เพื่อ ให้ พวก เขา ทำ งาน ได้ ดี

การปรับสีพื้นหลังของหน้าจอช่วยให้สามารถปรับปรุงความคมชัดทำให้ข้อความอ่านได้ง่ายขึ้น

อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยอ่านโทรคมนาคม?

แอพที่ช่วยอ่าน เช่น Ghotti Real Writer, Omokur หลายแบบทดสอบที่ช่วยปรับปรุงทักษะการรู้หนังสือและแผ่นงานสามารถช่วยได้ นักเรียนที่บ้านอาจสำรวจหลักสูตร Orton-Gillingham

Take the dyslexia quiz and get an instant score. See if you are dyslexic or not.

Listen and share everything on the go with our Soundbites. Try it for yourself.